Studielån som egenkapital

Studielån som egenkapital

Dersom du jobber ved siden av studiene, eller bor hjemme og egentlig ikke har behov for å ta opp studielån, bør du likevel vurdere dette.

25/08/2021

Markedets billigste topplån?

Det kan være smart å ta opp studielån selv om du har mulighet til å jobbe en del ved siden av studiene, eller bor hjemme. Hvis du ønsker å kjøpe deg bolig i fremtiden vil dette være et av de rimeligste topplånene du får tak i på markedet. Dersom du ikke bor hjemme hos foreldre og består studiene, slettes inntil 40 prosent av gjelden din. Du får utbetalt basisstøtten fra Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent kan gjøres om til stipend. Inntektsgrensen for deg som får støtte hele året, er 188 509 kroner for 2020. Tjener du mer enn det, får du mindre stipend. Du får ikke omgjort deler av studielånet til stipend dersom du bor hjemme hos dine foreldre, men studielånet har likevel en såpass fordelaktig rente at du neppe finner et rimeligere alternativ til topplån den dagen du skal kjøpe deg bolig.


Eksempel: Du mottar 100 000 i studielån som du setter på konto. Du består studiene og lånekassen gjør om 40 000 til stipend. Du har fremdeles 100 000 på konto, men gjelden din er på kun 60 000.


Bør du sette pengene på sparekonto, eller BSU?

Fordelen med å sette pengene på en vanlig sparekonto, er at du kan gjøre hva du vil med pengene etter endt studietid. Kanskje du da ikke har behov for å kjøpe deg bolig, kanskje du vil ut å reise, eller rett og slett bare tilbakebetale lånet fordi du ikke trenger pengene. Ved å sette inn pengene på vanlig sparekonto eller høyrentekonto, er du fri til å gjøre hva du vil med pengene den dagen du skal ta de i bruk.

BSU

BSU er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og du kan trekke fra 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner. Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person, men du kan flytte kontoen fra en bank til en annen. Altså kan du ikke ha flere BSU kontoer. Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp. Rentene kan ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig. Du kan imidlertid ta ut renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år. Det kan ikke innbetales nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidlene på BSU-kontoen, ei heller fra det året du fyller 34 år.

BSU sparepenger kan benyttes til:

  1. Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
  2. Kjøpesum for nødvendig tomt til å bygge bolig.
  3. Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig. Forutsetningen er at boligen er kjøpt etter at BSU-avtale er inngått.
  4. Kjøp av garasje/garasjeplass.

Som finansagent for BN Bank, Bank 2 - en del av Bluestep Bank, Resurs Bank, Skagerrak Sparebank, LEABank, Sparebanken 68 grader Nord, Svea Finans, Skue Sparebank, Brage Finans, Sparebank 1 SMN, Balanse Bank, Kraft Bank, MyBank, Instabank, Nordax - en del av NOBA group, og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kort-produkter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.
Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.


Boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill .eff. rente 5,93%, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.
 Boliglån med anmerkninger: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2 622 146.- Totalt: kr. 4. 622 146,-

Gjeldfri.no

Gjeldfri.no er en tjeneste levert av Eiendomsfinans AS, som er en finansagent. Eiendomsfinans har samarbeidsavtaler med markedets ledende finansinstitusjoner.

Kontakt oss

Nesttunveien 94, 5221 Nesttun
+47 55 55 97 95
bergen@eiendomsfinans.no
© 2021 Gjeldfri All Rights Reserved

Utviklet av NETMARK®

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram