Skattemedlingen for inntektsåret 2019 med ny look!

Skattemedlingen for inntektsåret 2019 med ny look!

Mer brukervennlig og lettere å forstå enn tidligere. Du får dessuten oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang du gjør en endring.
25/08/2021

I år får de aller fleste* en helt ny versjon av skattemeldingen. Den skal være enklere å forstå. Blir det penger tilbake eller må du betale? De tallene slipper du å lete etter, for svaret får du med en gang. Du får en melding på sms eller e-post når skattemeldingen kan åpnes.

Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Postene blir borte

Den kanskje største endringen er at kategorier som for eksempel «3.2.8 reisefradrag»blir borte.

Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger, og det blir også lettere å fylle ut informasjon. Dette fordi du får veiledning og enkelte svar underveis. Postene er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold
Ny utgave med temaer
Gammel utgave med poster

Tips

Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, men de får ikke med seg alt.

Dersom du opplever redusert inntekt i en periode kan du midlertidig nedjustere skattetrekket ditt.

Du har rett til fradrag for gjeldsrenter og gebyr ved opptak av lån eller refinansiering.

 • Har du startet i jobb hvor du pendler?
 • Kjøpt bolig i utlandet og tatt opp lån i annet land?
 • Gitt penger til frivillige organisasjoner ?

Redusert inntekt som følge av Corvid19/Korona? Her kan du lese mer om tiltakene fra myndighetene og bankene.

Skatteoppgjøret kan komme tidligere i 2020

Etter at skattemeldingen blir tilgjengelig, kan du fortløpende levere den. Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av én til to uker etter at du har levert skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

* Vær oppmerksom på at ikke alle vil få den nye skattemeldingen. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og de som pleier å motta skattemelding på papir, og ikke digitalt. Disse vil motta skattemelding i gammelt format fra 31. mars.

Som finansagent for BN Bank, Bank 2 - en del av Bluestep Bank, Resurs Bank, Skagerrak Sparebank, LEABank, Sparebanken 68 grader Nord, Svea Finans, Skue Sparebank, Brage Finans, Sparebank 1 SMN, Balanse Bank, Kraft Bank, MyBank, Instabank, Nordax - en del av NOBA group, og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kort-produkter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.
Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.


Boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill .eff. rente 5,93%, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.
 Boliglån med anmerkninger: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2 622 146.- Totalt: kr. 4. 622 146,-

Gjeldfri.no

Gjeldfri.no er en tjeneste levert av Eiendomsfinans AS, som er en finansagent. Eiendomsfinans har samarbeidsavtaler med markedets ledende finansinstitusjoner.

Kontakt oss

Nesttunveien 94, 5221 Nesttun
+47 55 55 97 95
bergen@eiendomsfinans.no
© 2021 Gjeldfri All Rights Reserved

Utviklet av NETMARK®

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram