Dette bør du vite om gjeldsregisteret

Dette bør du vite om gjeldsregisteret

Hvordan fungerer gjeldsregisteret og hva kan du gjøre for å bedre din egen låneevne?
25/08/2021

Gjeldsregisteret forteller deg hva du har av kredittgjeld og rammekreditter samt gi deg oversikt over hvilke kredittkort du har

Logg inn på Gjeldsregisteret.com og velg “for privatpersoner” i toppmenyen og deretter “innsyn i egne opplysninger”. Her vil du kunne se dine gjeldsopplysninger relatert til forbrukslån, rammekreditter og kort. Både kredittramme og reell saldo vil framkomme.

  • Når slettes informasjonen dersom du betaler ned gjeld eller sier opp ubenyttede kredittkort:
    – Når gjelden er innfridd og eventuell kredittramme er avviklet. Når oppdaterte gjeldsopplysninger er mottatt og registrert, skal tidligere gjeldsopplysninger slettes.
  • Inneholder Gjeldsregisteret opplysninger om hus, bil og studielån?
    – Nei, i første fase opplyser Gjeldregisteret bare om lån uten sikkerhet. Lån med sikkerhet finner man opplysninger om ved en kredittsjekk hos for eksempel Bisnode eller Experian.
  • Hva bør du gjøre?
    – Kontakt banken å få de til å slette kreditter eller avslutte kort du ikke benytter. Dersom du har flere kredittkort i bruk med høy rente bør du sørge for å refinansiere dyre smålån slik at du samler disse i ett forbrukslån. Renten er mye lavere og du kan redusere nedbetalingstiden.

Avslutt kort du ikke bruker aktivt, rammen teller som gjeld selv om kortet ikke er benyttet.

Når du skal søke om boliglånrefinansiering eller andre typer lån undersøker banken hva som er registrert i ditt navn hos Gjeldsregisteret. Alt som fremkommer her regnes som en del av din gjeld, selv kredittkort som ikke er benyttet. Altså, om du har et kredittkort hvor du har benyttet 0,-, men kredittrammen står på 50 000,-, vil banken kalkulere med at du har (potensielt) 50 000.- i gjeld fordi du i prinsippet kan handle varer og tjenester for 50 000,- på dette kortet når som helst.

Boliglånsforskriften fra Finanstilsynet sier at en kunde ikke skal ha mer gjeld enn 5 ganger årlig brutto inntekt. Dersom du har mange tilgjengelige kreditter/kredittkort vil dette altså redusere hvor mye du kan få i boliglån.

Under kan du søke om å samle smålån. Fyll inn summen disse utgjør totalt i søknaden under og fortell hva du vil samle i fritekst feltet på side 2. Legg ved et skjermbilde eller utskrift av din oversikt på Gjeldsregisteret, så ser vi raskt hvor mye du kan forvente å spare.

Artikkel i Harstad Tidene, juni 2019

Sommeren 2019 ble Gjeldsregisteret lansert

De fleste bank- og kredittinstitusjoner har nå en direkte kobling mot registeret slik at all kredittgjeld uten sikkerhet er samlet og vises på ett sted. Gjeldsregisteret oppdateres tilnærmet sanntid. Informasjon om nye lån/kreditt, endrede rammer og avsluttede lån oppdateres fortløpende. I tillegg overføres alle gjeldsopplysninger fra alle finansforetak en gang i døgnet.

Som finansagent for BN Bank, Bank 2 - en del av Bluestep Bank, Resurs Bank, Skagerrak Sparebank, LEABank, Sparebanken 68 grader Nord, Svea Finans, Skue Sparebank, Brage Finans, Sparebank 1 SMN, Balanse Bank, Kraft Bank, MyBank, Instabank, Nordax - en del av NOBA group, og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kort-produkter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.
Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.


Boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill .eff. rente 5,93%, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.
 Boliglån med anmerkninger: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2 622 146.- Totalt: kr. 4. 622 146,-

Gjeldfri.no

Gjeldfri.no er en tjeneste levert av Eiendomsfinans AS, som er en finansagent. Eiendomsfinans har samarbeidsavtaler med markedets ledende finansinstitusjoner.

Kontakt oss

Nesttunveien 94, 5221 Nesttun
+47 55 55 97 95
bergen@eiendomsfinans.no
© 2021 Gjeldfri All Rights Reserved

Utviklet av NETMARK®

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram