Skattemeldingen – tips og råd om fradrag på skatten

Skattemeldingen – tips og råd om fradrag på skatten

Er du en av de som får seg en overraskelse med tanke på skatten i år? Som følge av pandemien har mange opplevd permitteringer, lavere inntekt og lavere rente på boliglånet. Dette påvirker skatten.

Resultatet blir færre fradrag, og lavere boliglånsrente gir mindre fradrag for gjeldsrenter. – Når du får mindre i fradrag, betyr det økt skatt.

25/08/2021

Du kan tape tusenvis på ikke å sjekke

Visste du at nesten 10 % av befolkningen ikke sjekker skattemeldingen, eller at nesten halvparten bare tar en rask titt? 2/5 sjekker skattemeldingen nøye, og du vil vel ikke gå glipp av fradragene du har rett på?
Vi forstår at mange synes dette med skattemeldingen både er kjedelig, og vanskelig. Derfor velger mange å stole på at det som er innrapportert, er riktig

Det er ikke alltid korrekt det som er innsendt automatisk, det kan være både mangler og datafeil som er grunnene til dette. Uansett er det ditt ansvar at opplysningene er korrekte når du godkjenner skattemeldingen.

Koronaen påvirket inntekten til flere hundre tusen nordmenn i 2020. Dersom du ikke endret på skattekortet og justerte skatten ned om du opplevde redusert inntekt, vil du kunne få en positiv overraskelse nå. Da kan det hende at du får igjen mer på skatten fordi du ble skattet for høyere inntekt enn du i realiteten hadde.

Et eksempel er fradrag for kostnader med etablering eller refinansiering av lån. Her har du rett på fradrag for kostnadene du hadde med opptak av nytt boliglån eller refinansiering av eksisterende lån. Du kan få fradrag for hva du har betalt i gjeldsrenter, forsinkelsesrenter og/eller rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver.

Du kan kreve fradrag for:

 • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.
 • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.
 • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
 • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
 • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
 • renter på lån i utlandet

Du kan ikke kreve rentefradrag for:

 • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt innen utløpet av forfallsåret (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.
 • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
 • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om gjeldsrenter må du kunne dokumentere dette med årsoppgave eller bekreftelse fra kredittinstitusjonen. Du trenger ikke legge ved bekreftelsen, men du må kunne vise det frem om skatteetaten ber om det.

Fradrag ved skattbar utleiebolig

Dersom du eier en bolig eller leilighet som du leier ut og du skatter av leieinntektene, har du fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan regnskapsligning være gunstig.

Alle kostnader du får i forbindelse med utleieinntekt, kan som utgangspunkt kreves fradragsført.

Eksempler på kostnader:

 • Kommunale avgifter
 • Forsikring for utleieenheten
 • Betalt eiendomsskatt på utleieboligen
 • Kostnader til strøm, oppvarming, renhold (dersom ikke leietaker betaler for dette)
 • Utgifter til nødvendig vedlikehold
 • Kostnader i forbindelse med kjøring til utleiebolig

Fordeling av gjeldsrenter mellom ektefeller/samboere/medlåntaker

Lånet innrapporteres kun på en av dere, selv om du har lånet sammen med noen andre. Fordelingen og hvordan denne kan gjøres avhenger av om dere er gift eller ikke. Fordelingen må gjentas hvert år, og begge må aktivt gjøre endringen. Endring hos den ene gir IKKE automatisk endring hos den andre lånetakeren.

Totalsummen må uansett bli den samme. Altså; hvis gjeldsrenter reduseres med 8 000 kroner hos den ene, må den øke med 8 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endringen. Begge låntakerne skal ha 22 prosent fradrag av det dere har betalt i gjeldsrenter.

Ektefeller med felles lån
Når dere er gift og har lån sammen, kan ektefellene fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene seg imellom slik de selv ønsker. Det spiller ingen rolle hva som er rapportert av banken og hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom ektefellene. Det er også uvesentlig hvem av dere som faktisk har betalt rentene.

Samboere eller medlåntakere med felles lån
Når samboere/medlåntakere har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene, må begge endre sine skattemeldinger. De må fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene etter det reelle ansvarsforholdet. Her er det også uvesentlig hvem av samboerne/medlåntakerne som faktisk har betalt rentene.

Vi anbefaler deg også å ta en kikk på disse sidene:
– fradragsveilederen til skatteetaten, den finner du her
– beregning av formuesverdi på bolig, den finner du her

Mye av informasjonen i denne artikkelen er hentet fra Skatteetaten

Som finansagent for BN Bank, Bank 2 - en del av Bluestep Bank, Resurs Bank, Skagerrak Sparebank, LEABank, Sparebanken 68 grader Nord, Svea Finans, Skue Sparebank, Brage Finans, Sparebank 1 SMN, Balanse Bank, Kraft Bank, MyBank, Instabank, Nordax - en del av NOBA group, og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kort-produkter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.
Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.


Boliglån uten anmerkninger: Lån 4 mill .eff. rente 5,93%, over 25 år. Kostnad: 3 566 546,-. Totalt: 7 566 546,-.
 Boliglån med anmerkninger: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2 622 146.- Totalt: kr. 4. 622 146,-

Gjeldfri.no

Gjeldfri.no er en tjeneste levert av Eiendomsfinans AS, som er en finansagent. Eiendomsfinans har samarbeidsavtaler med markedets ledende finansinstitusjoner.

Kontakt oss

Nesttunveien 94, 5221 Nesttun
+47 55 55 97 95
bergen@eiendomsfinans.no
© 2021 Gjeldfri All Rights Reserved

Utviklet av NETMARK®

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram